Profesionální služby pro Váš business

Sběr dat

Disponujeme silnou tazatelskou sítí napříč ČR a SR, sběr a zpracování dat probíhá podle metodiky SIMAR. V oblasti sběru dat používáme spolehlivé výzkumné metody

Mystery Shopping

Poznejte svůj produkt z pohledu zákazníka metodou utajených nákupů.

Chcete znát, jaká je úroveň kvality Vašich či konkurenčních služeb? Ptáte se, jsou-li Vaši zaměstnanci zdvořilí, jakým způsobem dovedou komunikovat a získat si zákazníka, jaké zboží doporučují, zda znají všechny potřebné informace k prodeji produktu, jaký je klientský servis či pohotovost reakce?

Na všechny tyto otázky dovedeme odpovědět a to pomocí využití metody mystery shoppingu.

Analýzy a vyhodnocení dat

Tým analytiků zpracuje vaše data moderní a srozumitelnou formou.

Závěrečná studie obsahuje rovnovážný poměr textu, tabulek, grafů v přehledném a logickém uspořádání. Důraz klademe na vyzdvihnutí nejdůležitějších bodů, zpracování stručných a snadno pochopitelných závěrů, poukázání možných souvislostí a poskytnutí přímočarých doporučení.

Závěry podáváme formou moderní a srozumitelné prezentace, nebo prostřednictvím online web reportingu.

Vývoj aplikací

Zakázkový vývoj aplikací pro web, mobilní řešení, live reporting.

Jednou z našich aplikací je 360° zpětná vazba. Jedná se o on-line nástroj, vyvinutý pro HR, který umožňuje hodnocení jednotlivců, týmů i celých organizací. Více na www.timeego.com.